Regulační poplatky – metodika vydaná MZČR

 

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zákonem č. 270/2008 Sb., zákonem č. 59/2009 Sb. a zákonem č. 298/2011 Sb. byla některá ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. změněna a doplněna. Zásadní změnou mající dopad na činnost zdravotnických zařízení včetně zařízení lékárenské péče a zdravotních pojišťoven je zavedení regulačních poplatků a limitu regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

 

Obecné informace o regulačních poplatcích:

 

  • 30 Kč – klinické vyšetření u lékaře nebo za vystavený recept
  • 90 Kč – pohotovostní služba
  • 100 Kč – den v nemocnici a v  zařízení jako jsou odborné léčebné ústavy, zařízení následné péče, léčebny dlouhodobé péče, lázně plně hrazené ze zdravotních pojištění, dětské odborné léčebny a ozdravovny. Od 1.1.2014 se tento poplatek nehradí.

 

Regulační poplatek za návštěvu u lékaře se platí pouze, pokud bylo provedeno klinické vyšetření. Minimálním úkonem je kontakt lékaře nebo psychologa s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření. Aplikace injekce nebo vyzvednutí léků tedy není návštěva u lékaře a pacient je povinnen zaplatit regulační poplatek.

Naopak poplatek se neplatí v případech, kdy jde o preventivní prohlídku podle zákona a v dalších vybraných případech.
 Pokud pacient zaplatí na regulačních poplatcích více než 5.000,- Kč ročně, pak mu jeho zdravotní pojišťovna částku zaplacenou nad 5.000,- Kč vrátí, a to v dalším kalendářním čtvrtletí.

 

Úplný text metodiky, kdy se mají a naopak kdy se nemají hradit regulační poplatky naleznete zde.